VÄLKOMMEN! WELCOME!

SKRIV PÅ UPPROPET mot avvisningarna av ungdomar med afghansk bakgrund!

Till uppropet

Hemsida med bakgrundsmaterial

Facebook-grupp

OM HEMSIDAN - ABOUT THE WEBSITE

Detta min statiska hemsida där du kan få dig en uppfattning om vem jag är. Vill du veta mer om vad jag tycker och hur jag tänker rekommenderar jag min blogg

This is my static website where you can get an understanding of who I am. If you want to know what I think, I recommend my blog. The texts about Bhopal are in English. 

Om mig - About me

Folkmusik

The Bhopal Saga


SOCIALA MEDIA - SOCIAL MEDIA

Facebook
Svensktalande: Ingrid Eckerman
English speaking: Ingrid C Eckerman

Twitter
@ingrideckerman

Linkedin
Ingrid Eckerman

Skype
ingrid.eckerman

Researchgate
Ingrid Eckerman
 

LÄNKAR - LINKS

Ingrid Eckerman tycker till Min privata blogg - My private blog

Pressrelease November 2012 Om Bhopal

Tidskriften AllmänMedicin, SFAM - the journal of Swedish Association of General Practice

Läkare för Miljön - Swedish Doctors for the Environment

Kollegialt nätverk - läkare stödjer läkare

Rapporter från Folkhälsoenheten i Nacka 1997-2008 

Kollektivhuset Sockenstugan  My co-house

Saltsjöbygdens Spelmansgille  Folkmusic band

Stockholms Spelmanslag  Folkmusic group  


Updated 17 October 2016