Välkommen! Welcome!

Detta min statiska hemsida där du kan få dig en uppfattning om vem jag är. Vill du veta mer om vad jag tycker och hur jag tänker rekommenderar jag min blogg

This is my static website where you can get an understanding of who I am. If you want to know what I think, I recommend my blog. The texts about Bhopal are in English. 

Om mig - About me
Folkmusik
The Bhopal Saga

SOCIALA MEDIA - SOCIAL MEDIA
Facebook
Svensktalande: Ingrid Eckerman
English speaking: Ingrid C Eckerman
Twitter
@ingrideckerman
Linkedin
Ingrid Eckerman
Skype
ingrid.eckerman

LÄNKAR - LINKS
Ingrid Eckerman tycker till Min privata blogg
Pressrelease November 2012 Om Bhopal
Tidskriften AllmänMedicin, SFAM - the journal of Swedish Association of General Practice
Läkare för Miljön - Swedish Doctors for the Environment
Kollegialt nätverk - läkare stödjer läkare
Rapporter från Folkhälsoenheten i Nacka 1997-2008 
Kollektivhuset Sockenstugan  My co-house
Saltsjöbygdens Spelmansgille  Folkmusic band
Käringstans hovkapell
Stockholms Spelmanslag  Folkmusic group