Vem är jag? - Who am I?

Home

Folkmusik

The Bhopal Saga

English text below

VEM ÄR JAG?

Ingrid Eckerman, född Egerö 1942. Legitimerad läkare, specialist i allmänmedicin, pensionerad sedan 2008. Arbetat i Nacka mellan 1979 och 2008. Sedan 2012 redaktör för AllmänMedicin. 30 års erfarenhet av lokalt fackligt arbete. Aktiv i Läkare för Miljön (LfM). Har skrivit en bok om gas-olyckan i Bhopal, Indien 1984.

Bor i Kollektivhuset Sockenstugani Kärrtorp, södra Stockholm. Spelar folkmusik på fiol bl.a. i Saltsjöbygdens spelmansgille. Var som ung aktiv i TUG (Teosofiska ungdomsgruppen).

Jag innehar F-skattesedel.
Adress Statsrådsvägen 11, 128 38 Skarpnäck, Stockholm.
E-adress ingrid.eckerman /at/ gmail.com
Hemsida  www.eckerman.nu
Blogg www.ingrideckerman.blogspot.se
Telefon 08-600 15 56

EXAMINA
1972 Med.lic, legitimerad läkare, Karolinska Institutet
1977 Specialistkompetens i allmänmedicin, Socialstyrelsen
2001 Magisterexamen (Master of Public Health, MPH 75 ECTS) i folkhälsovetenskap, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV)

STUDIER I HÄLSA OCH UTVECKLING
1994 Hälsa i låginkomstländer, Uppsala universitet diplomkurs 12 veckor
1996 Hälsa, miljö och samhälle, NHV diplomkurs 8 veckor
2000 Injury prevention and control, Indian Institute of Technology, New Delhi 5 dagar

STUDIER I MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING
2009 Världens Eko, Stockholms universitet 7,5 poäng
2010 Ekologisk ekonomi, Stockholms universitet 7,5 poäng
2011 Energi och miljö, Stockholms universitet 15 poäng
2012 Miljötoxikologi, Uppsala universitet 7,5 poäng

ANSTÄLLNINGAR
1972-1976 Underläkare i Stockholms läns landsting
1977-2008 Distriktsläkare i Stockholms läns landsting
1988 Underläkare, Nacka-Värmdö psykiatriska sektor
1977-1979 Distriktsläkare i Tyresö
1980-1996 Distriktsläkare i Nacka (tjänstledig 1988)
1997-2008 "Folkhälsoläkare" i Nacka www.slso.sll.se/nackafolkhalsa  
2012- Chefredaktör för tidskriften AllmänMedicin

FACKLIGT ARBETE
1975-2004 Styrelsemedlem respektive ordförande i lokal läkarförening och lokalt SACO-råd www.lakarforbundet.se  www.saco.se
2005-2011 Suppleant i styrelsen för Internationella läkare i Sverige (ILIS) www.lakarforbundet.se/ilis

ANORDNANDE AV KONFERENSER MM
Folkhälsoarbete
Inspirationsdag för folkhälsoarbetet i Lekeberg 2009
Ett flertal utbildningstillfällen för primärvårdspersonal i Nacka 1997-2008
Inspirationsseminarier för folkhälsoarbete i SLSO 2007

Läkare för Miljön
Energi, hälsa och hållbar utveckling 2010
Läkemedel, hälsa och miljö 2004 och 2005
Delarrangör i ett flertal större och mindre seminarier
Symposier på Medicinska riksstämman

Övrigt
How safe is Afghanistan? 4.10.2018
1st International Collaborative Housing Conference 5-9.5.2010
Folkmusikfestivaler i Nacka 1995-2003

MEDLEMSKAP I FRIVILLIGORGANISATIONER
Läkare för Miljön (LfM) www.lakareformiljon.se Styrelseledamot (bl.a. kassör) sedan 1992, ordförande 2009-2014. Redaktör för Nyhetsbrevet och hemsidan.
International Medical Commission on Bhopal (IMCB)1994-1999 Se Wikipedia
International Society of Doctors for the Environment (ISDE) www.isde.org Styrelsemedlem 1997-2001, 2009-2014
Sambhavna-kliniken, Bhopal www.bhopal.orgWikipedia Medicinsk rådgivare 1999-2010.
Pakkamgruppen i Sverige www.pakkam.se Styrelseuppleant 2004-2007
Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK) www.slmk.org
Läkare utan gränser (MSF) www.lakareutangranser.se
Läkare i världen http://lakareivarlden.org
Svenska Afrikagrupperna www.afrikagrupperna.se
Tyresö ulands- och fredsförening (TUFF) www.tuff.fred.se
Svenska freds- och skiljedomsföreningen www.svenskafreds.se 1987-2011
Läkare mot Tobak www.doctorsagainsttobacco.org
Uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! https://stoppautvisningarna.blogspot.se Initiativtagare. 2016-

MEDLEMSKAP I PROFESSIONELLA ORGANISATIONER
Sveriges Läkarförbund www.lakarforbundet.se
Svenska Läkaresällskapet www.svls.se  
Svensk förening för Allmänmedicin (SFAM) www.sfam.se
Svenska Distriktsläkarföreningen (SLF) www.svdlf.se
Sektionen för arbets- och miljömedicin www3.svls.se/sektioner/ar
Kvinnliga Läkares Förening (KLF) www.lakarforbundet.se/klf

STIPENDIER OCH UTMÄRKELSER
Stipendier
1988 Nya Grepp, Stockholms läns landsting (SLL)
1991 Förslagsverksamheten, Södra Stockholms sjukvårdsområde, SLL
1991 Förslagsverksamheten, Sydöstra sjukvårdsområdet, SLL
1994 Ragnar Berfenstams stipendiefond
1995 Resestipendium Svenska Läkaresällskapets forskningsfond

Utmärkelser
1989 Diplom, Förslagskommittén, Södra sjukvårdsområdet, SLL
1991 Diplom, Förslagskommittén, Södra sjukvårdsområdet, SLL
1997 Hedersutmärkelse, Miljövårdsfonden, SLL
2005 Recips miljöstipendium "för att på ett initiativrikt och handfast sätt ha stimulerat till ett ökat miljöengagemang inom hälso- och sjukvård genom ett oförtrutet aktivt och inspirerande arbete med att skapa opinion i läkemedels- och miljöfrågor".

Folkhälsoenheten i Nacka, utmärkelser:
2005 Hedersomnämnande Guldäpplet (SLL:s belöning för utbildningsinsatser)
2005 Hedersomnämnande kvalitetspris, Sjukvårdsberedning sydost, SLL

NÅGRA PUBLIKATIONER  

Mänskliga rättigheter, migrationspolitik
- Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar. Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Först publicerad 22.2.2018. Uppdateras fortlöpande.

Bhopal
- The Health Situation of Women and Children in Bhopal. Report for The International Medical Commission on Bhopal 1994. International Perspectives in Publich Health, 1996;11-12:29-36.
- Long-term Health Effects of Exposure to the Bhopal Gases. Observations of the Hazardous Effects on the Health of Particularly Vulnerable Groups. (Minor Field Study rapport, Mfsrep.Int:4, 1995.) Göteborg: Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap, 1995.
- Chemical Industry and Public Health. Bhopal as an Example. (Uppsats för Master of Public Health, MPH 2001:24.) Göteborg: Nordiska högskolan för Folkhälsovetenskap, 2001. Läs rapporten
- The Bhopal Saga. Causes and Consequences of the World's Largest Industrial Disaster. Hyderabad, India: Universities Press (India) Private Ltd, 2004. 283 sid. Läs manuskriptetDOI 10.13140/2.1.3457.5364
- The Bhopal Gas Leak: Analysis of causes and consequences by three different models. Journal of Loss Prevention in the Process Industries 2005;18:213-217. Läs abstrakt
- The Bhopal Saga - the story of the world's largest industrial disaster. Accepterad 2005 för publicering i OSH & Development.
- The Bhopal Disaster 1984 - working conditions and the role of the trade unions. Asian Pacific Newsletter on Occupational Safety and Health Information, 2006;2:48-49. Läs artikeln    
- Bhopal Gas Catastrophe 1984: Causes and Consequences. I: Nriagu JO (ed.) Encyclopedia of Environmental Health, vol. 1, 302-316. Burlington: Elsevier, 2011.
- Corporate and Governmental Responsibilities for Preventing Chemical Disasters: Lessons from Bhopal HYLE – International Journal for Philosophy of Chemistry, Vol. 24 (2018), 29-53.

Miljö
- Vi som lever nu är fler än alla de som hittills dött. Temanummer om befolkningsfrågor. Svenska Läkare för Miljön 1993;1-2.
- Läkemedel och miljö. Vad vet vi idag? En kort analys av dagens kunskapsläge. Stockholm: Läkare för Miljön, 1997 Läs rapporten
- Miljöfrågor - angår de allmänmedicinare?Allmänmedicin 1997;18:14-15
- Läkemedel och miljö. Särtryck för Läkarstämman 2003. Läkare för Miljön. Läs särtrycket
- Läkemedelscoctail i kranarna? UNT 28.11.2008 Läs artikeln
- Medicinska skäl mot spridning av avlopsslam på åkermark Läkartidningen 2010;107:564-5 Läs artikeln  
- Avloppsslam kan hota hälsan Dagens Medicin 4.9.2014 Läs artikeln
- Artiklar i Nyhetsbrev för Läkare för Miljön. Läs Nyhetsbrevet

Folkhälsoarbete
- Rapporter från Folkhälsoenheten i Nacka 1999-2008   
- Fortbildning i omsorgsfrågor för personal med olika huvudmän - en rapport från Nacka. Allmänmedicin 1992;13(4)186-8
- Folkhälsoenheten Nacka primärvård. Verksamhetsberättelse 1998. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 1999
- Folkhälsoenheten Nacka primärvård. Verksamhetsberättelse 1999. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2000
- Kan man lyckas med lokal olycksfallsregistrering? Erfarenheter från Nacka 2000. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2001.
- Individägd hälsobok - ett verktyg från vaggan till graven. Minnesanteckningar 2001. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2001
- Nackamodellen för förebyggande arbete i primärvården. En beskrivning av Folkhälsoenheten i Nacka. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2003.
- Föräldraburen barnhälsojournal på Nacka barnavårdscentral. Författare: Riita Ekbom. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2003
- Väntrummet som hälsoforum. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2003
- Det hälsofrämjande mötet - primärvårdens viktigaste verktyg i folkhälsoarbetet. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2004.
- Min hälsokalender. Mitt språkrör vid kontakter med hälso- och sjukvården. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2004.
- Kvinno- och tjejföreningen Rosen. Hälsofrämjande verksamhet för kvinnor i Fisksätra 2000-2004. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2004.
- Kvalitetsbeskrivning med hjälp av ProfDoc III. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2004
- Överviktsbehandling i grupp vid ÄltaPraktiken. Författare Annica Håkansson, Ulla Winnberg. Nacka: ÄltaPraktiken 2004.
- Verksamhetsberättelse 2004. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2005
- Individförebyggande arbete i primärvården - hur lyckas vi? Personalens och patienternas uppfattning om individpreventionen i det dagliga arbetet. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2005.
- Verksamhetsberättelse 2006. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2007
- Hälsoprogram för fysisk aktivitet. Vad gjorde vi och hur gick det? Rapport om införandet av FaR på vårdcentralerna i Nacka. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2007. Poster
- Kvalitetssäkring av hälsofrämjande och förebyggande arbete. Presentation vid SFAM Q 24.10.2007. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2007.
- Verksamhetsberättelse 2007. Nacka: Boo vårdcentral, 2008.
- Hälsosamtal med föräldrar på BVC - en kostnadseffektiv metod? Nacka: Boo vårdcentral, 2008.
- Hälsosamtal med gravida. Nacka: Boo vårdcentral, 2008.
- Liten folkhälsoenhet kan göra stor nytta. SLPO, SLL 2009
- Hälsofrämjande och förebyggande. SLPO, SLL 2009
- Min egen journal på nätet - från vaggan till graven  www.sfam.se/allmanmedicin 20.4.2014
- Personcentrerad journal. Presentation vid SLS inspirationsdag IT 26.3.2015

Fackligt
- Effektivitetsskillnad mellan offentlig och privat drift? Belägg saknas! Läkartidningen 1996;93:3659-60.  
- Mångfald i vårdens drift leder till försäkringsfinansierad drift. Läkartidningen 2000;39:4339-43. Läs reviderad version här
- Läkare - framtidens ledare? Läkartidningen 2000;51:6009-103 Läs artikeln här

Intervjuer, berättelser mm
- Distriktsläkarens vardag: Gråt, skratt och distans. I Rosenqvist C: Läkare är också människor. Carlsson bokförlag 1992. ISBN 91-7798-582-6
- Ingrid Eckerman, folkhälsoläkare och facklig förtroendeman - Nacka. I Carlsson B: Rapport från verkligheten. Människor i vården reflekterar. Kommentus 1999. ISBN 91-7345-081-2.
- 15 år efter gasolyckan i Bhopal: 100 000-tals med kroniska skador får fortfarande ingen behandling. Läkartidningen 49/1999 Läs artikeln här
- 20 år sedan olyckan: Svensk läkare har skrivit en bok om giftkatastrofen i Bhopal. Läkartidningen 50/2004 Läs artikeln här
- Liten förening för stora frågor. Primärvårdens Nyheter 8/2009
- "Som högutbildad är man inte rädd för att lägga sig i ..." Läkartidningen 27-29/2017 Läs artikeln här
- Familjen Egerö - fem syskon berättar. (Begränsad upplaga 2011.)

- Ingrid Eckerman. I Family doctors in the field. Environmental stories from across the world. Ed. Blaskhi G, Abelsohn A, Flegg KM, Parkes MW. WONCA 2014
- Artiklar i Läkartidningen Hela listan


Uppdaterad 31 oktober 2018

Who am I?

Ingrid Eckerman, earlier Egerö. MD, family physician. Female, born in 1942. Worked in Nacka outside Stockholm, Sweden, between 1979 and 2008. 30 years experience of work for the local trade union. Active in Swedish Doctors for the Environment (LfM). Have written a book on the Bhopal Gas Leak, India 1984. Live in the co-house Sockenstugan. Play Swedish folk music on violin.

Address Statsrådsvägen 11, SE-128 38 Skarpnäck, Stockholm, Sweden
E-mail address eckerman /at/ algonet.se
Website www.eckerman.nu
Blog www.ingrideckerman.blogspot.se
Tel +46 (0)8 6001556.


DEGREES
1972 Medical Doctor (MD), Karolinska Institute
1977 Specialized in Family Medicine, National Board of Health and Welfare
2001 Master of Public Health (MPH, 75 ECTS-credits), Nordic School of Public Health (NHV)

STUDIES IN HEALTH AND DEVELOPMENT
1994 Health care in low income countries, Uppsala University, diploma course 12 weeks
2000 Injury prevention and control, Indian Institute of Technology, New Delhi, 5 days

STUDIES IN ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
1996 Health, environment and society, NHV, diploma course 8 weeks
2009 Sustainable development, Stockholm University, 7.5 credits
2010 Ecologic economy, Stockholm University, 7.5 credits
2011 Energy and environment, Stockholm University, 15 credits
2012 Environmental toxicology, Uppsala University, 7.5 credits

EMPLOYMENTS
1972-1976 Internship, County Council of Stockholm
1977-2008 District Doctor (GP), County Council of Stockholm
1988 Internship, Nacka-Värmdö Psychiatric Sector
1977-1979 Family Physician (GP), Tyresö
1979-1996 Family Physician (GP), Nacka (free of duty 1988)
1997-2008 "Population Health Doctor", Nacka www.slso.sll.se/nackafolkhalsa
2012 - Chief editor of the journal AllmänMedicin (FamilyMedicine)

TRADE UNION
1975-2004 Board member/president in local trade union organisations for doctors and academics www.lakarforbundet.se  www.saco.se
2005-2011 Board member of International Doctors in Sweden (ILIS) www.lakarforbundet.se/ilis

ARRANGING CONFERENCES ETC
Public health work
Inspiration day for the health work in Lekeberg, 2009
Several seminars for the primary health staff in Nacka, 1997-2008
Inspiration seminars for the health work within SLSO, Stockholm County Council, 2007

Swedish Doctors for the Environment
Energy, health and sustainable development, 2010
Pharmaceuticals, health and environoment, 2004 and 2005
Co-organiser of several large and small seminars

Others
How safe is Afghanistan? Oct 4, 2018
1st International Collaborative Housing Conference, May 5-9, 2010
Folkmusic festivals in Nacka 1995-2003


MEMBERSHIP OF NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS
Swedish Doctors for the Environment (LfM) www.lakareformiljon.se Board member / vice president / editor since 1992. President 2009-2014.
International Medical Commission on Bhopal (IMCB)See Wikipedia 1994 -1999
International Society of Doctors for the Environment (ISDE) www.isde.org Board member 2007-2001, 2009-2012
Sambhavna clinic, Bhopal www.bhopal.orgWikipedia Medical Advisor since 1999
Pakkam Group Sweden www.pakkam.se Deputy member of the board 2004-2007
Swedish Doctors against Nuclear Weapons www.slmk.se
Swedish Doctors without Borders (MSF) www.lakareutangranser.se
Médecins du monde Sverige http://lakareivarlden.org/
Africa Groups of Sweden  www.afrikagrupperna.se
Tyresö development and peace organisation (TUFF) www.tuff.fred.se
The Swedish Peace and Arbritation Society www.svenskafreds.se 1987-2011
Swedish Doctors against Tobacco www.doctorsagainsttobacco.org
Stop deportations of Afghan youth! https://stoppautvisningarna.blogspot.com/ Initiator. 2016-

MEMBERSHIP OF PROFESSIONAL ORGANISATIONS
The Swedish Medical Assosiation www.lakarforbundet.se
The Swedish Societey of Medicine www.svls.se  
The Swedish Association of General Practice www.sfam.se
The Swedish Association for General Practitioners (DLF)  www.svdlf.se
The Section for work- and environmental medicine www3.svls.se/sektioner/ar
The Swedish Medical Women Associaton (KLF) www.lakarforbundet.se/klf

REWARDS
In 1997, I received a honourable reward from the Environmental foundation, County Council of Stockholm.
In 2005, I received a stipend from the pharmaceutical company Recip.

PUBLICATIONS   
Bhopal
- The Health Situation of Women and Children in Bhopal. Report for The International Medical Commission on Bhopal 1994. International Perspectives in Public Health, 1996;11-12:29-36.
- Long-term Health Effects of Exposure to the Bhopal Gases. Observations of the Hazardous Effects on the Health of Particularly Vulnerable Groups. (Minor Field Study Report, Mfsrep.Int:4, 1995.) Gothenburg: Nordic School of Public Health, 1995.
- Chemical Industry and Public Health. Bhopal as an Example. (Essay in Master of Public Health, MPH 2001:24.) Gothenburg: Nordic School of Public Health, 2001. Read the report
- The Bhopal Saga. Causes and Consequences of the World's Largest Industrial Disaster. Hyderabad, India: Universities Press (India) Private Ltd, 2004. 283 pages. Read the manuscript DOI 10.13140/2.1.3457.5364
- The Bhopal Gas Leak: Analysis of causes and consequences by three different models. Journal of Loss Prevention in the Process Industries 2005;18:213-217. Read abstract
- The Bhopal Saga - the story of the world's largest industrial disaster. Accepted 2005 for publishing i OSH & Development.
- The Bhopal Disaster 1984 - working conditions and the role of the trade unions. Asian Pacific Newsletter on Occupational Safety and Health Information, 2006;2:48-49. Read the article
- Bhopal Gas Catastrophe 1984: Causes and Consequences. In: Nriagu JO (ed.) Encyclopedia of Environmental Health, vol. 1, 302-316. Burlington: Elsevier, 2011. Updated 2013.
- Corporate and Governmental Responsibilities for Preventing Chemical Disasters: Lessons from Bhopal HYLE – International Journal for Philosophy of Chemistry, Vol. 24 (2018), 29-53.

Environment
- We who live now are more than all those who have died until now. Theme issue about population questions. [In Swedish.] Swedish Doctors for the Environment 1993;1-2.
- Medicines and Environment. What Do We Know Today? A Brief State of the Art Analysis. Stockholm: Swedish Doctors for the Environment, 1997. Read the report in English
- Environmental questions - do they concern family doctors? [In Swedish.] Allmänmedicin, 1997;18:14-15
- Medicines and Environment. Off-print for the Annual General Meeting of the Swedish Society of Medicine. [In Swedish.] Stockholm: Swedish Doctors for the Environment, 2003
- Reasons against spreading of sewage waste on cultivated soil. [In Swedish] Läkartidningen, 2010;107:564-5
- Sludge might threaten health. [In Swedish] Dagens Medicin 4.9.2015
- Ingrid Eckerman. I Family doctors in the field. Environmental stories from across the world. (Interview) Ed. Blaskhi G, Abelsohn A, Flegg KM, Parkes MW. WONCA 2014

Population Health Work
- Is it Possible to Succeed in Local Injury Registration? Experiences from Nacka 2000. [In Swedish.] Nacka: Population Health Unit in Nacka, 2001.
- The Nacka Model for Preventive Work in Primary Health Care. A Description of the Population Health Unit in Nacka. [In Swedish.] Nacka: Population Health Unit in Nacka, 2003.
- The Health Promoting Consultation - Primary Health Care's Most Important Tool in the Preventive Work. [In Swedish.] Nacka: Population Health Unit in Nacka, 2004.
- My Health Calender. My Spokesman in Contact with Health Care. [In Swedish.] Nacka: Population Health Unit in Nacka, 2004.
- The Women and Girl Club The Rose. Health Promoting Activities for Women in Fisksätra 2000-2004. [In Swedish.] Nacka: Population Health Unit in Nacka, 2004.
- Individual prevention in Primary health care - how do we succeed? The staff's and the patients' understanding of the preventive work in the daily activities. [In Swedish.] Nacka: Population Health Unit in Nacka, 2005.
- Health Program on Physical Activity. What did we do and what was the result? Report on introducint FaR (physical activity by prescription) in Nacka. [In Swedish.] Nacka: Population Health Unit in Nacka, 2007.
- Health dialogues with parents in child health care - a cost-effective method? [In Swedish.] Nacka: Boo Health Centre, 2008.
- Health dialogues with pregnant women. Nacka: Boo Health Centre, 2008. [In Swedish.]

Trade union
- Difference in efficiency between public and private care? Evidence is missing! [In Swedish.] Läkartidningen 1996;93:3659-60
- "Diversity" in health care is likely to divide the Swedish populace into first- and second-class citizens.Läkartidningen 2000;39:4339-43. [In Swedish.] (Read a revised version in English at the bottom of this site.)
- Physicians - the leaders of the future? Läkartidningen 2000;51:6009-103. [In Swedish.]

Updated October 31, 2018